Kinderen/jongeren

Uitgaande van het feit dat kinderen ‘leren door te doen’, is dit bij uitstek de perfecte methode die aansluit bij kinderen/ jongeren. In de huidige samenleving/ maatschappij, wordt er zoveel van onze kinderen verwacht, dat we vergeten, dat onze kinderen ook wel eens tijd nodig hebben om te aarden.

Maar krijgen zij die tijd wel?

om… even lekker met hun voeten in de modder te staan?

 • echt contact te maken met dieren en de natuur?
 • zorgeloosheid en tijdloosheid te ervaren?
 • hun zintuigen te gebruiken?
 • puur in het moment, in het hier en nu te ZIJN?

Back2you Coaching biedt een kind de mogelijkheid, dit weer te mogen ervaren.

Op een ongedwongen en speelse wijze in het bijzijn van het paard, (d.m.v. spelletjes, poetsen, knuffelen) krijgen kinderen de tijd en ruimte die zij nodig hebben. Ieder kind is uniek en heeft zijn/ haar eigen behoefte. Tijdens een sessie zal dan ook de behoefte van het kind gevolgd worden. In de omgang met de paarden komen er vaak spontane thema’s naar voren. Te denken valt aan:

 • Zelfvertrouwen
 • Contact maken
 • Assertiviteit
 • Angsten
 • Pesten
 • Druk ervaren/ moeite hebben met
 • Vriendschappen
 • Onrust in het hoofd en ontspannen..
 • Keuzes maken..

Ook kinderen die een ‘speciale’ behoefte hebben, zijn van harte welkom!
Back2you is ook gespecialiseerd in ASS / ADHD, PTSS.

Bij kinderen geldt ook, dat ervaring met paarden niet nodig is. Alle oefeningen vinden in principe op de grond plaats.

Vaak zijn 3 á 5 sessies voldoende om verder te kunnen.

Daarnaast is het ook mogelijk om leerondersteuning te bieden. Loopt een kind vast op school? Soms heeft een kind even een andere manier nodig om informatie te verwerken. We werken vanuit de belevingswereld van de kinderen, hun fantasie en creativiteit. Kinderen komen bij Back2you om te leren en om te groeien, spelenderwijs. Ik sta uiteraard open voor samenwerking met de aan school verbonden begeleiders zoals leerkrachten en intern begeleiders, logopedisten. Dit alles gaat in overleg met de ouders/ verzorgers van het kind.

Voor meer informatie over een sessie(s) met kinderen/ jongeren kan je contact met mij opnemen.

Intake (30 minuten) gratis en vrijblijvend!